Vi på Returum arbetar medvetet med återanvändning och att ta tillvara på mänskliga resurser. Hos oss är allt och alla värda en andra chans

Returums företagsidé är att sälja begagnat i en trevlig second hand-butik där vi dessutom hjälper människor att ta sig tillbaka till arbetslivet.

Returum bedrivs som ett socialt företag, detta innebär att vi har som mål att företaget ska vara en del av samhället. Vi vill skapa möjligheter till arbete och gemenskap.

Returum är en idell förening där vinsten återinvesteras i företaget för att kunna anställa. Vi arbetar i ett kooperativ och demokrati präglar all vår verksamhet.

Hitta till Returum

Vill du skänka?